Regeringen föreslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för unga vuxna under perioden juni till augusti 2022. Det finns flera olika nedsättningar och här reder vi ut vad som kommer att gälla vid sommarjobb 2022.

Sedan tidigare gäller att den som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år betalar en lägre arbetsgivaravgift på 19,73 % på löner upp till 25 000 kr. Dessa regler är tillfälliga och gäller till den 31 mars 2023. Det finns också regler om nedsättning för ungdomar mellan 16 och 18 år. Regeringen föreslår nu en ytterligare sänkning under perioden 1 juni till 31 augusti. Under denna period betalas endast ålderspensionsavgift som uppgår till 10.21 % på lön upp till 25 000 kr per månad. Detta innebär för sommarjobb 2022 betalar en arbetsgivare endast 10,21 % i arbetsgivaravgifter för de som fyllt 15 år vid årets ingång upp till de som under året fyller 23 år på löner upp till 25 000 kr per månad. Fulla arbetsgivaravgifter 31,42 % betalas för löner över 25 000 kr.

Gränsen för att göra skatteavdrag på lön går under 2022 vid 20 430 kr för studerande och skolungdomar.

Källa: Proposition 2021/22:97 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar under sommaren 2022