Konsekvenserna av kriget i Ukraina är värst för krigets offer och våra tankar går självklart till Ukrainas invånare och de umbäranden som de utsätts för. Men Sveriges ekonomi påverkas också och för att möta de ökade drivmedels- och energipriser föreslår regeringen ett antal åtgärder på både kort och lång sikt för att minska effekterna av prisökningarna för framförallt hushållen.

Regeringen föreslår en sänkning av skatt på bensin och diesel, denna åtgärd gäller även företagsägda fordon.

Sänkning av bensin och dieselskatt vid pump1 maj – 31 maj  20221 juni till 31 okt 2022
Inkl moms50 öre180 öre
Exkl moms40 öre144 öre

Efter den 31 oktober kommer skattesänkningen att vara 50 öre (40 öre exkl moms).

Privatpersoner som äger en personbil föreslås dessutom ett bidrag för maximalt ett fordon per person med ett engångsbelopp på 1 000 kr, högre i stödområden. Stödet gäller inte företagsägda bilar vilket torde innebära att leasingbilar är undantagna från stödet (sannolikt även privatleasing).

Regeringen tillskjuter dessutom mer medel till bonus/malussystemet. Detta innebär en påfyllning till systemet med bonus till bl.a. elbilar.

Elpriskompensation för hushåll förlängs till att även gälla mars i södra och mellersta Sverige (elprisområde 3 och 4). Stöder får inte riktigt samma utformning som för tidigare perioder.

Från den 1 januari 2023 föreslås ett helt nytt system för reseavdrag som bygger på avstånd snarare än kostnader. Reduktionsplikten för biodrivmedel kommer att pausas inför kommande årsskifte. Även den uppräkningen av drivmedelspriser till följd av BNP-utveckling kommer att pausas. Det är fråga om en paus, inte om en förändring av systemet med ökad inblandning av biodrivmedel och åtgärder för att minska klimatpåverkan.