Regeringen föreslår en ny modell för nedsättning av förmånsvärden för miljöbilar. De nya reglerna innebär att nedsättning sker med ett fast belopp beroende på typ av bränsle.

Reglerna om beskattning av bilar har ändrats flera gånger under de senaste åren. Nu är det dags igen. Denna gång är det beräkningen av förmånsvärde som ändras för tjänstebilar. Enligt regeringens förslag ska dagens regler ersättas med en fast nedsättning av förmånsvärdet beroende på bränsletyp.

Förslaget innebär att förmånsvärdet reduceras med följande belopp:

  • El och vätgasdrivna fordon: 350 000 kr
  • Laddhybrider (laddas via elnätet): 140 000 kr
  • Gasdrivna (CNG) fordon: 100 000 kr.

Reduceringen får maximalt vara 50 % av bilens nybilspris, något som i praktiken främst träffar el- och vätgasdrivna fordon. Förslaget innebär att elhybrider (saknar laddmöjlighet via elnätet) och etanoldrivna fordon inte får något reducerat förmånsvärde.

För att illustrera de nya reglerna jämför vi underlag för förmånsvärden för VW Golf [1] med olika typer av bränslen och VW ID 3 som är en elbil i ungefär samma storlek.

BränsletypBensinFordonsgasElhybridLaddhybridEl
Nybilspris294 900300 400310 100432 900476 900
Reducering av förmånsvärde           -0-100 000           -0-140 000-238 450
Underlag för förmånsvärde294 400200 400310 100292 900238 450

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022 och tillämpas på bilar som registreras efter denna dag.

Nybilspris är bara en av flera faktorer som påverkar kostnaden för företag och tjänstebilsföraren. De nya reglerna innebär dock att kalkylerna ändras. Vi hjälper gärna till att räkna på olika alternativ.

[1] VW Golf har valts eftersom den säljs med en rad olika drivmedelsalternativ. Alla motoralternativ finns inte för samtliga drivmedel därför är nybilspriserna inte helt jämförbara, skillnaden påverkar dock inte jämförelsen mellan olika drivmedel.