Kompetens och engagemang som ger resultat

Om Russell Bedford International

Lokala insikter, global räckvidd

Affärsvärlden är full av möjligheter men att flytta till nya marknader är alltid en utmaning, vare sig du är ett start-up-företag som tar det första steget över landsgränsen eller ett medelstort företag som vill expandera utomlands. Oavsett vilken fas ditt företag är i krävs rådgivare du kan lita på för en framgångsrik utlandsexpansion.

Medlemskapet i Russel Bedford International, ett etablerat, globalt nätverk för professionella tjänster, gör det möjligt för oss att kostnadseffektivt kunna leverera hela vårt tjänsteutbud till våra kunder, var de än behöver dem.

Vart och ett av de 90 fristående och oberoende medlemsföretagen i Russel Bedford-nätverket, med fler än 290 kontor världen över, är etablerade lokala marknadsledare. Det säkerställer att alla våra kunder får rådgivning av specialister med beprövad erfarenhet i landet, och med insikterna som krävs för att kunna vägleda dig genom lokala regleringar och rådande affärspraxis.

Aktuellt

FARs Allmänna villkor om rådgiviningstjänster

Läs mer här

FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Läs mer här

Skatteförändringar vid årsskiftet

läs mer i Nyhetsbrev nr 3-4 2017

Nya regler om penningtvätt och finansering av terrorism

Läs mer i Nyhetsbrev nr 2 2017

Anställdas utlägg i form av kvitton

Läs mer i Nyhetsbrev för banker nr 1 2017

Bild på MartinBokslutsrapport eller revisionsberättelse – hos oss kan Du välja!

Läs mer