Kompetens och engagemang som ger resultat

Kom hem till LR

Bra affärer och en lönsam verksamhet är lika viktigt för oss som för de riktigt stora aktörerna i branschen. Skillnaden ligger snarare i vägvalen för att nå dit.

Vi tror inte att debitering minut för minut är bästa drivkraften, eller att 60-timmars arbetsveckor ger långsiktig lönsamhet. Goda relationer är istället kärnan i de flesta av våra affärer, och då behövs möjlighet att fokusera, ta helhetsansvar och arbeta långsiktigt.

På de flesta av våra kontor är vi inte fler än 5–20 personer. Det betyder att du får större ansvar – och en större roll. Vårt sätt att arbeta ger dig också ökat utrymme att skapa och styra din vardag. Hur mycket du jobbar, när och med vilka kunder.

Många av våra kontor ligger dessutom i landets mindre och mellanstora städer som bjuder på både lägre boendekostnader än storstäderna och många fina möjligheter till en berikande fritid.

Tänker du som oss?

Är du en person som kan ta självständiga kunduppdrag inom redovisning eller revision, och kan tänka dig en framtida roll i ledningen och/eller som delägare? Då kan LR vara framtidens arbetsplats för dig

Här hittar du ditt närmaste LR Kontor

Vill du veta mer om oss? Kontakta Martin Johansson på 070-584 92 90 eller martin.johansson@lr-revision.se.
Du kan också e-posta ditt CV till ditt närmaste LR kontor här eller maila oss på komhem@lr-revision.se.

Hitta ditt närmaste LR kontor


Kom hem till LR

Vi söker medarbetare/delägare till flera av våra kontor runt om i landet.

Läs mer här

 

Om oss


LR Revision & Redovisning – så fungerar det

LR Revision & Redovisning är ett nätverk av lokalt ägda revision- och redovisningsbyråer, med över 70 lokalkontor runtom i Sverige. Våra medlemsbyråer arbetar främst med små och medelstora företag. Samtidigt har byråerna fördelen av en gemensam organisation som ger tillgång till specialister, kompetensutveckling och ett internationellt kontaktnät.

Samarbetet sker genom ett gemensamt ägt servicebolag. Servicebolaget arbetar med utveckling, utbildning, marknads-
föring, rådgivning och gemensamma inköp. Ett viktigt fokus är utvecklingen av nya tjänster och digitalisering av desamma.

Varje delägarföretag har en stark lokal förankring, och samtidigt tillgång till all den information och kompetens som finns samlad i nätverket. Varje delägarföretag har dessutom en ingående kunskap om och förståelse för hur det är att driva ett mindre företag.

Kvalitetskontroller genomförs regelbundet för att säkerställa en hög kvalitet genom hela organisationen.

Fyra starka kärnvärden

  • Professionell – Kompetens, uppdaterad, tillgänglighet, kvalitet, kundnytta.
  • Jordnära – Engagemang, bemötande, prata samma språk, lyhörd.
  • Lönsam – Skapa resultat, på lång sikt, se trender, lyssna på kundens idéer.
  • Folklig – Engagerad lokalt, personlig, förtroende, själv företagare.