Kompetens och engagemang som ger resultat

Aktuellt

Skatteförändringar vid årsskiftet

läs mer i Nyhetsbrev nr 3-4 2017


Nya regler om penningtvätt och finansering av terrorism

Läs mer i Nyhetsbrev nr 2 2017


Anställdas utlägg i form av kvitton

Läs mer i Nyhetsbrev för banker nr 1 2017


Moms – se upp så att kvittot innehåller alla uppgifter

Läs mer i Nyhetsbrev nr 1 2017


Förändringar i redovisningsregler och ny revisionsberättelse

Läs vårt Nyhetsbrev Banker


Läs om skatteförslagen i budgetpropositionen, solcellsanläggningar i lantbruk och mycket mer.

Läs mer i Nyhetsbrevet från oktober


Utökat RUT-avdrag, ändrade skatter och momser mm– hur påverkas Du?

Läs mer i vårt senaste Nyhetsbrev juni!


Hur påverkas företagen av nyheter i boksluten och de nya revisionsreglerna?

Läs vårt Nyhetsbrev Banker nr 1


Nya regler om ekonomiska föreningar, personalliggare i byggverksamhet och lagen om anställningsskydd ändras mm

Mycket nytt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev i maj!


Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!


 

 

Kom hem till LR

Vi söker medarbetare/delägare till flera av våra kontor runt om i landet.

Läs mer här

Viktigt under året

Viktiga datum 2018

Viktiga datum 2018

Belopp och procent 2018

Belopp och procent 2018

Föreslagna nya regler för beskattning av delägare i fåmansföretag

Läs mer här

Aktuellt

Skatteförändringar vid årsskiftet

läs mer i Nyhetsbrev nr 3-4 2017

Nya regler om penningtvätt och finansering av terrorism

Läs mer i Nyhetsbrev nr 2 2017

Anställdas utlägg i form av kvitton

Läs mer i Nyhetsbrev för banker nr 1 2017

Moms – se upp så att kvittot innehåller alla uppgifter

Läs mer i Nyhetsbrev nr 1 2017

Förändringar i redovisningsregler och ny revisionsberättelse

Läs vårt Nyhetsbrev Banker


Bokslutsrapport eller revisionsberättelse – hos oss kan Du välja!

Läs mer

Martin Johansson